Orrnäsets
Båtklubb

Anno 1958

Ansök om båtplats

För att behålla sin plats i kön måste ansökan varje år den sista februari förnyas av sökande.