Orrnäsets
Båtklubb

Anno 1958

Styrelsen

Ordförande
Kjell Willix
Hamnkapten
Tony Liffner
Vice hamnkapten
Andreas Bröll
Kassör
Anita Karlsson
Sekreterare
Anne Haglöf
Suppleant
Markus Irmenius
Suppleant
Thomas Törnkvist

Kontakta styrelsen för frågor kring klubben: